Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Inspiratieavond

Op donderdag 14 februari was er in kerkgebouw De Hoeksteen te Drachten een inspiratie-avond over “gemeente zijn” en ”gemeente-thema’s”.

Om te groeien in de relatie met God, en om de onderlinge verbondenheid te stimuleren, kan het gemeenten helpen om gedurende een aantal weken zich te richten op een bepaald thema.

– Ds. Hans Burger , werkzaam aan de T.U. te Kampen, heeft  op deze
avond de volgende presentatie gehouden over hoe hij in de gemeente van Franeker jaarthema’s gebruikte in gemeenteopbouw, beleid en thema-gerichte diensten;

powerpointH. Burger Kernthema’s – Drachten 2013 02 14

Ook is aan de orde geweest wat het doel van thema-gericht werken is en hoe verscheidenheid en diversiteit in gaven meer ruimte kunnen krijgen in de gemeente.

In iedere gemeente mogen mensen  met verschillende gaven en met verschillende inzichten ingezet worden, zodat gemeenteleden samen in groeiende mate zich kunnen laten omvormen naar het beeld van Jezus.

Hierdoor kan een kerkelijke gemeente een plek worden met aantrekkingskracht, waar liefdevolle aandacht en dienstbaarheid stromen.

powerpointdoel en uitvoering gemeenteproject

In de bijlage staan een 12-tal geschikte boeken die gebruikt kunnen worden als gemeente-thema.

word 12 boeken voor gemeentethema’s

Op www.boektiekdevries.nl onder “Gemeenteschetsen” vind u per gemeente-thema informatie, presentaties, (kinder) materiaal, preken en recensies ect.

Voor meer info over de schets en downloaden van presentaties / materiaal en recensies: klik op het desbetreffende boek