Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Gemeenteproject Vooral de liefde

Afbeelding1

Vooral de liefde   Vooral de liefde

Waar vind je nog ware liefde die zichzelf wegcijfert voor de ander? En wat een behoefte is er niet aan duurzame trouw. Het is ook niet zo vreemd dat er zoveel relaties kapot gaan, geen mens kan zelf relaties in stand houden. Je moet het ontvangen van God. Door de krachtige werking van Woord en Geest. In de gemeente kun je dit met elkaar leren.

Het thema kan op allerlei manieren uitgewerkt. In preken, op gemeenteavonden en ontmoetingen in de wijk, in workshops en lezingen, in huisbezoeken; in heel de breedte van het gemeenteleven kun je er aandacht aan geven. In de uitwerking van het jaarthema is een lijn aangebracht van algemeen naar specifiek.

Dit praktische boek voor de hele gemeente maakt bespreekbaar wat het meest kwetsbaar is: relaties, verliefdheid, huwelijk, vriendschappen. Het gaat over de kostbaarheid en de breekbaarheid van elke relatie.

God is liefde, schrijft Johannes. “Vooral de liefde” laat zien hoeveel dat betekent voor onze omgang met mensen.

Dit boek leent zich uitstekend voor gebruik in een gemeenteproject.

–          voor elke week een bepaald thema in de kerkdienst,

–          voor de persoonlijke omgang een dagboek,

–          voor de verwerking in huisgroepen een werkboek.

Vooral de liefde is geschreven onder redactie van ds. Gerrit Gunnink. De andere auteurs zijn: ds. Atze Buursema, Aad Kamsteeg, Klaas Mulder, ds. Hans Schaeffer

Het project is onderverdeeld in zes thema’s, zoals ‘over huwelijksvoorbereiding’, ‘gelukkig getrouwd’ en ‘vriendschap’. De zes thema’s zijn elk onderverdeeld is zeven ‘dagen’. Elke dag bevat een meditatieve tekst, een suggestie voor Bijbelstudie, een gebed en een one-liner. Bijv.: je arm is altijd lang genoeg om rond iemands schouder te leggen

Na elk thema volgt een model voor groepsbespreking.

presentatie Vooral de liefde

powerpointpresentatie Vooral de liefde

 

Presentatie over hoe om te gaan met seksverslavingen

powerpointHotItem-seksuele verslavingen Presentatie-

Leesrooster voor gemeente-project “Vooral de liefde”;

Leesrooster_vooral_de_liefde

Preek over hoofdstuk 4; “als het leven zeer doet”.

wordals het leven zeer doet 121111

 

voorbeeld opgaveblad voor behandelen jaarthema

wordOpgave voor behandelen jaarthema

Er is kindermateriaal beschikbaar voor het project “vooral de liefde”

wordMijn schatkist

wordhfdst 1 PREEK_HOSEA_1-3__kinderverwerking_

Kijk voor kleurplaten en knutselwerkjes ook op;

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/start

Kijk voor kleurplaten, werkjes, bijbelverhalen voor kinderen op;

http://www.prentenbijbel.nl

kerkboekje groep 1-4

kerkboekje groep 5-8

Daarnaast is het boekje “Je groeit in liefde”van Jetze Baas erg geschikt voor de kinderen

je groeit in liefde