Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Gemeenteproject Volg mij

follow me

Volg mij Volg mij

Volg mij gaat over missionair-zijn: persoonlijk en inspirerend: Hoe jij (net als Petrus) leert evangeliseren. Het wil je uitdagen om je leefomgeving te zien als de plek waar je mee vorm kunt geven aan Gods plan de wereld te redden.

Geschreven door: Peter Wierenga en Jurrien Robbe, beide werkzaam voor OOG= Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten. Ze hebben veel ervaring in het toerusten van christenen en kerken. Dat blijkt uit dit boek, dat in samenwerking met leden van de Opstandingskerk in Utrecht is geschreven.

In het boek komen veel vragen (thema’s) aan bod, bijvoorbeeld:

• Hoe komen mensen tot geloof en speel ik daar een rol in?
• Wat betekent Gods missie voor mijn leven?
• Welke blokkades zijn er bij mij en bij anderen en
hoe ga ik die te lijf?
• Wat kan ik en wat kan mijn gemeente doen?

In elk hoofdstuk staan korte bijbelstudies, ook steeds één waarin Petrus als voorbeeld voor nu wordt gebruikt. Je wordt uitgedaagd om net als Petrus te leren als christen te leven en een visser van mensen te worden.
Volg mij is heel geschikt als persoonlijk studieboek én als projectboek in de kleine groep of de gemeente.

Presentatie voor uitleg over het gemeentethema “Volg mij”;

powerpointpresentatie Volg mij

Kijk voor extra informatie en materiaal op

http://volgmij.kerkwerk.nl

Recensie Volg mij Reformatie

recensie Volg mij

Kindermateriaal voor dit gemeentethema kunt u vinden op de website;

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/

mosterdzaadje kleurplaat

Kindermateriaal is te downloaden;

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/

Kijk voor kleurplaten, werkjes, bijbelverhalen voor kinderen op;

http://www.prentenbijbel.nl

kerkboekje groep 1-4 kerkboekje groep 5-8

Voor de kinderen; bijbelspel.nl: leuke website met veel spelletjes.