Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Gemeenteproject Thuis in Gods huis

IMG_5371__1_400750

Thuis in Gods huisOver eigentijds gereformeerd zijn
Het boek van ds. Gunnink Thuis in Gods huis is een werkboek wat in veel kerken is gebrujikt om gemeentebreed te behandelen als gemeentethema. Het boek is geschreven om een brug te slaan naar de jongeren en met het oog op de toekomst.
Er is veel veranderd in de gerefotmeerde kerken. Ds. Gunnink zegt het zo: de manier waarop wij uit onze bron, de Bijbel, drinken is veranderd. Preken leggen andere accenten dan voorheen. En hoe wij onze geloofsbelijdenis beleven en invullen in de praktijk is ook anders geworden. Veranderingen geven vaak onzekerheid, onrust, verdeeldheid. Brengen mensen in verwarring. Gewone kerkleden evengoed als predikanten.
Moet je, zo vraagt u zich misschien af, veranderingen dan wel gemeentebreed bespreken? Zeker wel. En dat kan ook wanneer het gesprek ‘een ontmoeting is aan de voet van het kruis’, en je de kerk van bovenaf bekijkt. Dan zijn de veranderingen die in de zes hoofdstukken van het boek genoemd worden niet verwarrend of bedreigend. Meer nog, dan zult u ervaren ‘dat veranderingen horen bij een levende kerk’..
1 Ik is belangrijker geworden
2 De beleving is belangrijker geworden
3 Er is meer openheid naar andere christenen
4 Er is meer aandacht gekomen voor de heilige Geest
5 Christenen zijn veel opener geworden naar niet-christenen
6 Hoe wij onze belijdenis ervaren

nieuwsbrief thuis in Gods huis voorbeeld

word  nieuwsbrieven thuis in Gods huis

 

Er is een speciaal lied geschreven over “thuis in Gods huis”.
De tekst en de muziek is te downloaden;

Lied thuis in Gods huis

Kindermateriaal voor het thema “Thuis in Gods huis is te downloaden;

Kinderen

Kindermateriaal is te downloaden;

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/

Kijk voor kleurplaten, werkjes, bijbelverhalen voor kinderen op;

http://www.prentenbijbel.nl

kerkboekje groep 1-4

kerkboekje groep 5-8

Voor de kinderen; bijbelspel.nl: leuke website met veel spelletjes.