Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Gemeenteproject Het evangelie centraal in je leven

god_is_banner

Het evangelie centraal in je leven  Het evangelie centraal in je leven

Hoe kan Jezus Christus de centrale plaats krijgen in onze gedachten, emoties, keuzes en relaties, en in het omgaan met onze schuld(gevoelens) en verlangens?

In Het Evangelie centraal in je leven geven Chester en Timmis een helder antwoord: door je te richten op de genade die God ons toont in het Evangelie, ga je met een nieuwe blik kijken naar de problemen en ervaringen van elke dag. Dan wordt het kruis het motief  voor alles wat je doet.

Volgende aspecten worden behandeld:

–          de concrete betekenis van het kruis en Jezus’ opstanding,

–           een leven vanuit Zijn genade en kracht,

–          onze identiteit in Christus,

–           het leren omgaan met moeite en lijden en

–          de keuze om ons voor relaties en herstel in te zetten.

Het boek kan zelfstandig, maar ook in kleine groepen gebruikt worden.

Hoe kun je als gewone christen het buitengewone leven leiden waartoe God je roept? Richt je op de genade die God ons toont in het Evangelie. Dan ga je met een nieuwe blik kijken naar de problemen en ervaringen van elke dag. Dan wordt het kruis het motief en de maat voor alles wat je doet.

De schrijvers hebben oog voor de worstelingen van mensen. Eenvoudig maar scherp en vanuit de Bijbel laten ze zien hoe iedere christen de weg van het kruis kan gaan en de bevrijdende genade van God in Christus mag omhelzen.

In twaalf compacte hoofdstukken komt telkens één bijbels principe aan de orde.

Deze schets geeft ons veel concrete handreikingen die ons kunnen helpen om te gaan met de groeiende tegenstellingen tussen kerk en wereld. Hoe sla je in deze tijd een brug naar de ander en blijf je trouw aan het geloof in Christus?

žHet boek is een oproep om in de postchristelijke wereld van de eenentwintigste eeuw datgene te doen waartoe de apostel Petrus christenen in elke eeuw oproept: het Evangelie in de praktijk brengen.

Voorbeeld presentatie voor het gemeenteproject “Het evangelie centraal in je leven ;

powerpoint presentatie het evangelie centraal in je leven

Recensie van “Het evangelie centraal in je leven”

Hoe kun je als gewone christen het buitengewone leven leiden waartoe God je roept? Richt je op de genade die God ons toont in het Evangelie.

Dan ga je met een nieuwe blik kijken naar de problemen en ervaringen van elke dag. Dan wordt het kruis het motief en de maat voor alles wat je doet.  De auteurs hebben oog voor de worstelingen van mensen.

Eenvoudig maar scherp en vanuit een Bijbels perspectief laten ze zien hoe iedere christen de weg van het kruis kan gaan en de bevrijdende genade van God in Christus mag omhelzen.  In twaalf compacte hoofdstukken komt telkens één bijbels principe aan de orde. Dit boek kan zelfstandig, maar ook in de Bijbelkring of als gemeenteproject worden gebruikt.

Kijk op meer studie materiaal over dit onderwerp op;

http://www.groeimagazine.nl/2012/11/wat-betekent-het-voor-ons-om-een-nieuwe-schepping-te-zijn/

Kindermateriaal is te downloaden;

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/

Voor de kinderen; bijbelspel.nl: leuke website met veel spelletjes.