Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Gemeenteproject Het evangelie centraal in je kerk

banner - handen op bijbel

Het evangelie centraal in je kerk

Het evangelie centraal in je kerk

im Chester en Steve Timmis gaan terug naar de basis als het gaat om kerk-zijn. Aan de hand van een aantal principes proberen zij te ontdekken hoe een gemeente die het Evangelie centraal stelt er in de praktijk uit zou moeten zien. Het boek
bestaat uit drie delen: evangelisatie heeft prioriteit, mensen krijgen prioriteit en het belang van de gemeenschap.

In hun voorwoord schrijven de auteurs: ‘Veel kerken zijn in meerdere of mindere mate in de val gelopen van de acceptatie en instandhouding van eigen christelijke tradities. Ze zijn er niet in geslaagd om in beweging te blijven en open te staan voor verandering die de zaak van het Evangelie dient. (…)Veel gemeenten hebben, om wat voor reden dan ook, de kern uit het oog verloren.’

In het boek worden vragen gesteld die leiden naar een goede doordenking van Gods bedoeling en naar nieuwe keuzes. Het is zeker ook geschikt voor groepsbespreking in het kader van gemeente-opbouw.

Dr. Tim Chester maakt deel uit van The Crowded House en geeft leiding aan het Northern Training Institute in Engeland. Eerder schreef hij 100% anders.

 

De vele bijbelstudies, gespreksvragen en oefeningen maken dit boek tot een praktische gids voor kringen, kerkenraden en studiegroepen, om dieper en bijbelser te gaan nadenken over hoe we in onze gemeenschappen het Evangelie meer centraal kunnen stellen.

Presentatie voor de gemeente over gemeentethema “Het evangelie centraal in je kerk”

presentatie gemeentethema Het evangelie centraal in je kerk

Het evangelie centraal in je kerk

In dit cursusboek gaan de auteurs terug naar de basis als het gaat om ons kerk-zijn. Aan de hand van een aantal principes proberen zij te ontdekken hoe een gemeente die het Evangelie centraal stelt er in de praktijk uit zou moeten zien. Wat zijn de hoofdkenmerken van zo’n kerk, en in welke mate zijn we trouw zijn aan de Meester en Zijn boodschap? Het zijn principes die in allerlei situaties kunnen worden uitgewerkt en ze kunnen worden toegepast in traditionele, gevestigde kerken, maar ook bij gemeentestichting. De vele Bijbelstudies, gespreksvragen en oefeningen maken dit boek tot een praktische gids voor kringen, kerkenraden en studiegroepen, om dieper en Bijbelser te gaan nadenken over hoe we in onze gemeenschappen het Evangelie meer centraal kunnen stellen.

http://www.groeimagazine.nl/2012/11/wat-betekent-het-voor-ons-om-een-nieuwe-schepping-te-zijn/

Wat is de kerk voor jongeren;

Kindermateriaal is te downloaden;

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/

Kijk voor kleurplaten, werkjes, bijbelverhalen voor kinderen op;

http://www.prentenbijbel.nl

kerkboekje groep 1-4

kerkboekje groep 5-8

Voor de kinderen; bijbelspel.nl: leuke website met veel spelletjes.