Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Leven in het koninkrijk

Leven in het koninkrijk

ž800_300_1_150485_0_nl_shopcast_9789032300449

 

Het Koninkrijk is dichtbij, geloof dit goede nieuws!
Toen Jezus aan de wereld verkondigde dat het Koninkrijk van God dichtbij was gekomen (Markus 1:15), wist niemand wat Hij daar precies mee bedoelde, maar de mensen zagen voor hun ogen dat zieke mensen beter werden en bevroren harten weer gingen kloppen. Hij liet iets zien van de overweldigende liefde van God toen hij stierf aan het kruis. Hij nodigt mensen uit binnen te gaan door de poort van het Koninkrijk die hij zelf geopend heeft. En: te leven in het Koninkrijk.

Presentatie van het thema “Leven in het koninkrijk”;

powerpoint presentatie Leven in het koninkrijk

PREEKSCHETS EN EEN KINDERNEVENDIENST PROGRAMMA  TE DOWNLOADEN:

http://www.ewv.nl/vorming/gemeente-groei-groepen/studie2015-2016

word kindernevendienst_doc

Uitnodigingskaarten;

http://www.ewv.nl/producten/ggg/leven-in-het-koninkrijk-uitnodigingskaarten

 

Kindermateriaal is te downloaden;

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/

Kinderboekje voor in de dienst;

kerkboekje groep 1-4 kerkboekje groep 5-8

Kijk voor kleurplaten, werkjes, bijbelverhalen op;

http://www.prentenbijbel.nl[/tabs]