Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Gemeenteproject: Feest van genade

Afbeelding1

Feest van genade

In dit project worden we zes weken stilgezet bij het buitengewone van Gods ontferming.

Naar God en elkaar toegroeien.

40 dagen: Feest van genade is een verdiepend gemeenteproject, waarin je als gemeente wordt stilgezet bij het wonder van Gods genade. Zes weken lang laat je als gemeente even al het andere rusten en ga je samen op ontdekkingstocht naar de drijfveer van het – missionair – gemeente-zijn.


De liefde van Jezus Christus is zo overweldigend, dat het mensen radicaal verandert. Als je gegrepen wordt door díe liefde, ga je op Jezus lijken. Dan toon je zijn liefde aan anderen, binnen de gemeente én daarbuiten. Zodat door jou echt iets zichtbaar wordt van Gods koninkrijk en ook anderen Hem zullen leren kennen als hun Heer en Redder. Hoe dat dan gebeurt en hoe je dat in je eigen leven kunt gaan ervaren? Daarvoor zul je op ontdekkingstocht moeten!

 

Het is de bedoeling dat heel de gemeente veertig dagen lang heel intensief ermee bezig gaat en dat het dan daarna zijn effecten zal hebben.

Het plan is degelijk uitgewerkt, met apart materiaal voor de jongeren en voor de basisschoolkinderen.

Elke week heeft een eigen thema: hartstocht voor God, zonde, genade, heiliging, de ander dienen, missionair zijn.

Het begint bij de zondagse prediking en verder is het de bedoeling dat de gemeente wordt opgedeeld in groeigroepen met eigen coaches.

De jongeren hebben hun eigen jongerenavonden; de kinderen volgen geheel hun eigen programma in de kindernevendienst.
Bij zo’n intensief project leef je zes weken als het ware op de toppen van je geloof, mede omdat de uitwerking heel persoonlijk is.

Om je er ten volle voor te kunnen inzetten, moeten alle kerkelijke activiteiten in deze periode worden stopgezet. Dat is nogal wat!

Leven uit genade begint in het leven tot zijn eer, het ‘gewoon’ je dagelijks werk doen en aanpakken wat op je weg komt.

Je leert je afhankelijk weten van Christus, zodat je steeds meer naar Hem toegroeit; en dat gaat met horten en stoten, en met vallen en opstaan.
Dat mogen ook je kinderen leren. Het kinder- en jongerenprogramma zit goed in elkaar. Er staan overigens heel veel mooie dingen in het boek, al ben ik niet met alle formuleringen even gelukkig. Reguliere verenigingen of bijbelstudiegroepen kunnen de thema’s uit dit werkboek ook gebruiken.

Voorbeeld presentatie voor de commissies die meewerken aan dit project “Feest van genade”:

powerpointpresentatie voor commissies

Voorbeeld presentatie voor de gemeente:

powerpointpresentatie Feest van genade

Uitwerking van het project “Feest van genade”;

Uitwerking project Feest van genade

voorbeeld opgaveblad voor behandelen jaarthema

wordOpgave voor behandelen jaarthema

Hieronder is het kindermateriaal voor de kinderen van 5 tot 12 jaar te downloaden:

kinderen 5-12 jaar feest van genade

Hieronder is het jongeren-materiaal te downloaden:

jongeren 12-16 feest van genade

Voor filmpjes jongeren kijk op;

http://www.cvkoers.nl/component/content/article/25-kaders/4490-materiaal-jongerenavonden