Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Gemeenteproject Feest van het Koninkrijk

banner ga met God

Afbeeldingsresultaat voor feest van het koninkrijk westerbeek

 

Feest van het Koninkrijk

In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving, en het verstaan van Gods stem? En wat betekent het voor ons gemeente-zijn?

Feest van het Koninkrijk is geschreven om gebruikt te worden voor een verdiepend gemeenteproject. In zes themahoofdstukken gaan we de zes bedes in het Onze vader verkennen en toepassen. We zullen zien dat het Koninkrijk van God geen ongrijpbaar idee is, maar dat het alles te maken heeft met deze concrete aarde waarop we leven.
Week 1:     Onze Vader in de hemel, laat uw naam worden geheiligd

God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen

Week 2:     Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde                     zoals in de   hemel

God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking

Week 3:     Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben

God brengt recht; nodigt ons uit om gemeenschap van gerechtigheid te zijn

Week 4:     Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons                         iets schuldig is

Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven

Week 5:     En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn

Week 6:     Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid                       tot in eeuwigheid. Amen.

God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst

 

  • Zes themazondagen

Elke week staat één thema centraal, dat geïntroduceerd wordt in de kerkdienst(en).

  • Stille tijd thuis

Elk themahoofdstuk bestaat uit zes gedeelten, zodat je elke dag één gedeelte kunt lezen. Bij elk gedeelte staan ook persoonlijke verwerkingsvragen. De nadruk ligt op je eigen leven met God.

  • Wekelijkse groei- of wijkgroepen

 

Wekelijks kom je bijeen in een groeigroep. De nadruk ligt op het gemeente-zijn: hoe kun je groeien als gemeenschap van Gods Koninkrijk?

powerpoint gemeentethema 

 

voorbeeld opgaveblad voor behandelen jaarthema

wordOpgave voor behandelen jaarthema

Kindermateriaal is te vinden op de site van de kerk te Apeldoorn zuid

http://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/

Knutselwerkjes;  www.knutselidee.nl/thema

Kijk voor kleurplaten, werkjes, bijbelverhalen voor kinderen op;

http://www.prentenbijbel.nl

kerkboekje groep 5-8

kerkboekje groep 1-4

Voor de kinderen; bijbelspel.nl: leuke website met veel spelletjes.

‘Dit werkboek voorziet in een belangrijke behoefte. Ik ken geen materiaal dat met zoveel diepgang het Bijbelse onderwijs over het Koninkrijk van God behandelt. Het lezen en bespreken van dit boek brengt niet alleen verdieping van kennis, maar raakt ook ons hart en ons handelen. Het is echt een feest om met dit boek aan de slag te gaan.’

Jan-Maarten Goedhart  – Predikant (PKN) en werkzaam bij de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk. Hij is bestuursvoorzitter van New Wine Nederland

‘Geloven in de kracht van de heilige Geest. Gods koninkrijk zoeken en vinden. Van Jezus het leven in al zijn volheid ontvangen. Verwachtingsvol bidden. Dat is waar het om gaat in het leven van elke christelijke geloofsgemeenschap. Herken je dat? Wil je daarin groeien? Dan heb je met dit boek goud in handen!’

Jos Douma – Voorganger Plantagekerk Zwolle (GKv) en docent spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven

 

Ronald Westerbeek (1970) is theoloog en oud-kerkplanter van ICF Amersfoort (CGK/GKv). Eerder verschenen o.a. Stromen van levend water. Werken met de gaven van de Geest in de gemeente (2005), en  Feest van genade  (herziene uitgave 2007).