Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

algemene informatie gemeente projecten

Doel gemeente projecten

Om te groeien in de relatie met God, en om de onderlinge verbondenheid te stimuleren, kan het gemeenten helpen om gedurende een aantal weken zich te richten op een bepaald thema.

In iedere gemeente mogen mensen  met verschillende gaven en met verschillende inzichten ingezet worden, zodat gemeenteleden samen in groeiende mate zich kunnen laten omvormen naar het beeld van Jezus.

Hierdoor kan een kerkelijke gemeente een plek worden met aantrekkingskracht, waar liefdevolle aandacht en dienstbaarheid stromen.

Aanschaf boeken voor gemeente-thema’s;

In de bijlage staan een 12-tal geschikte boeken die gebruikt kunnen worden als gemeente-thema.

word12 boeken voor gemeentethema’s

Onder http://www.boektiekdevries.nl/gemeenteschetsen/ kunt u uitgebreide informatie over desbetreffende boeken vinden zoals, recensies, powerpointpresentaties voor de gemeente, kindermateriaal, preken, nieuwsbrieven en links naar andere gemeenten die het thema al hebben behandeld.

Voor meer info over de schets en downloaden van presentaties / materiaal en recensies: klik op de desbetreffende schets.

Als u overweegt om één van deze boeken te gaan gebruiken als gemeente-thema, dan kunnen wij u één of meerdere boeken op zicht toesturen (contact@boektiekdevries.nl).

 

Opstarten van een gemeenteproject;

Voordat een gemeenteproject wordt opgestart kan het verstandig zijn om informatie vanuit de gemeente e inventariseren. Zie formulier;

word5b._Inventarisatievragenlijst

Met behulp van onderstaand formulier kunnen de gemeenteleden zich opgeven voor het jaarthema;

word Opgave voor behandelen jaarthema